www.kolping.net

Internationales Kolpingwerk

 

www.kolpingwerk-europa.net

Kolpingwerk Europa

 

www.kolping.de

Kolpingwerk Deutschland

 

www.kolping-os.de

Diözesanverband Osnabrück

 

www.kolping-os.de/index.php?id=33

Liste der Bezirksverbände Im Diözesanverband Osnabrück

 

www.kolping-os.de/index.php?id=34

Liste der Kolpingsfamilien im Diözesanverband Osnabrück

 

 

www.twist-emsland.de

Homepage der Gemeinde Twist

 

Jörg de Groot

 vorstand@kolping-twist.de